เพิ่มเพื่อน Playpark-RO : WOE of Playpark-Ro 10,000 THB

WOE of Playpark-Ro 10,000 THB

Subject : WOE of Playpark-Ro 10,000 THB - อ่านแล้ว : 252 ครั้ง - สร้างโพสต์เมื่อ :
 


ตัวอย่างความสนุกในกิลด์วอกับเซิฟว์เวอร์ที่ผ่านมา

 

เวลา 21.00 น. ถึง 22.00 น.   [อังคาร/พฤหัส/เสาร์]

 

 


All Road MAP

 

Guild War Item

 •  เงิน CASH : 30,000 [มูลค่า 3,000 บาท] 
 • Zeny : 50,000,000z
 • Poison Bottle : 150 ea
 • Fire Bottle : 2,000 ea
 • Acid Bottle : 2,000 ea
 • Costom Box : 150 ea
 • White Slim Potion : 500 ea
 • Blue Potion : 500 ea

 


 

    สำหรับกิลที่มากิลวอแล้วไม่ได้บ้าน จะได้รับ รางวัล 1 ใน 5 ของกิลที่ได้บ้าน

 •  โดยจะได้รับตามจำนวนสัดส่วนสมาชิกที่มาวอ มาน้อยได้น้อย มาเยอะได้เยอะ แต่ Total = 1/5 ของ  กิลที่ได้บ้าน
 •  GM จะพิจาณาจากจำนวนสมาชิกที่วิ่งอยู่ในบ้าน แล้วดึงเข้า Map เฉพาะตรวจเชค IP
 •  กิลที่จะได้รับรางวัล จะต้องเป็นกิลที่ลงทะเบียนกิลแล้วเท่านั้น Registed Guild

 

GUILD WAR RULES กฏกติกากิลด์วอร์

RULES WOE กติกากิลด์วอร์

 • 1. เวลากิลด์วอร์ กิลด์หลัก (26 คน) และกิลด์สาขา ห้ามใช้รูปกิลด์เหมือนกัน ต้องแบ่งแยกรูปกิลด์ให้ชัดเจน และห้ามเปลี่ยนรูปกิลด์ระหว่างเวลากิลด์วอร์

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์

 • 2. กิลด์สาขา ห้ามกันบ้านอยู่ในชั้นเดียวกันกับกิลด์หลัก (แต่ช่วยบุกบ้านได้) และกิลด์พันธมิตรทางใจ ไม่สามารถช่วยกันบ้านได้ ไม่ว่าจะชั้นไหนของบ้าน

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์

 • 3. จากกติกาข้อ 2. ส่งผลให้ไม่สามารถยิง PALADIN ได้อยู่แล้ว หากมีการกระทำผิดกติกา กิลด์บุกบ้าน สามารถส่งหลักฐานกับทีมงาน เช่น ภาพถ่าย ฯ

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์

 • 4. ก่อนจะหมดเวลาวอร์ 15 นาทีสุดท้าย (เวลาเปิดวาร์ปชั้นห้องหิน) ห้ามมีการตีสลับหินโดยเด็ดขาด หากมีการร้องเรียน บ้านหลังนั้นงดแจกเงินรางวัล

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์

 • 5. กิลด์หลัก และกิลด์สาขา สามารถตีบ้านแจกรางวัลได้เพียง 1 หลัง (แต่ตีบ้าน SPECIAL เพิ่มได้) และหากตีบ้านแจกรางวัล 2 หลัง จะไม่ได้รางวัลเลย

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์

 • 6. กิลด์ที่สามารถตีบ้านเอาเงินรางวัล จะต้องมีสมาชิกกิลด์ออนไลน์เวลากิลด์วอร์มากกว่า 16 คน แล้วทั้ง 16 คน ต้องมาเข้าร่วมสงครามกิลด์วอร์ด้วย

  บทลงโทษ หากได้บ้านงดแจกรางวัล นำเงินรางวัลไปหารแจกกับกิลด์มาวอร์

 

RULES ALLIANCE กติกากิลด์พันธมิตร

 • 1. การใช้ชื่อกิลด์ รูปกิลด์แตกต่างกัน เพื่ออ้างการตีสลับหิน

  1.1 ตัวอย่าง กิลด์ A และ กิลด์ B เป็นพันธมิตรกัน (รวมทั้งพันธมิตรทางใจ)
   1.2 กิลด์ A ครอบครองบ้านอยู่ แล้วกำลังเสียเปรียบ กิลด์ B ก็เข้ามาตีบ้าน
   1.3 ทีมงานจะตัดสิทธิ์รางวัลทุกรางวัล ของกิลด์ A และ กิลด์ B กิลด์วอร์นั้น
   1.4 การตัดสินของทีมงาน จะตรวจสอบด้วยสายตา และข้อมูลการเล่นตัดสิน

 • 2. กิลด์พันธมิตร กิลด์ A และกิลด์ B (ไม่ใช่สาขาของกิลด์)

   2.1 กิลด์ A ครอบครองบ้านก่อน แล้วมีการทิ้งบ้าน ให้กิลด์ B เข้ามาตีบ้าน
   2.2 โดยกิลด์ B ไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนั้นมาก่อน สามารถทำได้ ถือว่าทิ้งบ้าน
   2.3 แต่หากกิลด์ A กลับมาตีบ้านเดิม กิลด์ B ปล่อยให้ตี จะถือว่าสลับบ้าน
   2.4 การตัดสินของทีมงาน ตรวจสอบด้วยสายตา และข้อมูลการเล่นตัดสิน

 • 3. กิลด์สาขากันห้องหิน และกิลด์หลักกันหน้าห้องหิน

   3.1 หลังจากกิลด์หลักโดนบุกแตก แล้วต้องการจะเรียกเข้าไปกันชั้นห้องหิน
   3.2 กิลด์สาขาห้ามทำอะไรเลย ต้องกด BUTTERFLY WING กลับบ้านในทันที
   3.3 หากกิลด์สาขามีการกด SKILL หรือ ทำ DAMAGE จะถือว่าผิดกฏข้อ 2.
   3.4 การตัดสินของทีมงาน ตรวจสอบด้วยสายตา และข้อมูลการเล่นตัดสิน

UA-179033213-1