เพิ่มเพื่อน Playpark-RO : slide #1

slide #1

Subject : slide #1 - อ่านแล้ว : 1860 ครั้ง - สร้างโพสต์เมื่อ :

 

Server Info ข้อมูลเซิฟเวอร์

 •  EXP & JOB Rate : x 180
 •  Max Level : 99 / 70
 •  Max Status : 99
 •  Drop Item Rate : x5
 •  Etc Rate : x5
 •  Equipment Rate : x10
 •  Normal Card Rate : x30
 •  Boss Card Rate : x1
 •  Boss Equipment Rate : x1

 

Party Info ข้อมูลปาร์ตี้

 • Party Rate
 •  จำนวนเข้าร่วมปาร์ตี้สูงสุด : 75 คน *(เพื่อใช้เล่นกิจกรรมพาทัวร์)
 • Party Share Rate
 •  Share Party สูงสุด : 15 เลเวล

 

Guild Info ข้อมูลกิลด์

 • Guild Rate
 •  สมาชิกกิลด์สูงสุด : 26 คน
 • Guild Alliance Rate
 •  พันธมิตร : ไม่สามารถพันธมิตรได้

 

Guild War Info ข้อมูลกิลด์วอร์

 • Guild War Castle
 •  วันกิลด์วอร์ : อังคาร, พฤหัส และ เสาร์
 •  เวลากิลด์วอร์ : 20.00 - 21.00
 •  เปิดบ้านกิลด์จำนวนทั้งหมด : ตามจำนวนกิลด์ที่ลงทะเบียนกิลด์

 

 • Guild War Item
 •  เงิน CASH มูลค่า : จำนวน 1,000 บาท 
 •  Zeny : 25,000,000z
 •  Poison Bottle : 50 ea
 •  Fire Bottle : 1,000 ea
 •  Acid Bottle : 1,000 ea
 • Costom Box : 55 ea

 EXPENSIVE ITEM ไอเท็มขายแพง

 • ชื่อไอเท็ม                                                                                       •  ดรอปจาก Monster
  • ROTTEN BANDAGE                                                             ZOMBIE PRISONER (Item ID : 930) , Ex.@alootid 930
  •  NOSE RING                                                                       MINOROUS (Item ID : 941) , Ex.@alootid 941
  •  LIVE COAL                                                                        BLAZER (Item ID : 7098) , Ex.@alootid 7098
  •  BRIGAN                                                                            RAYDRIC (Item ID : 7054) , Ex.@alootid 7054
  •  CLATTERING SKULL                                                           RAGGED ZOMBIE (Item ID : 7752) , Ex.@alootid 7752
  •  TONGUE                                                                           RYBIO (Item ID : 1015) , Ex.@alootid 1015
  •  CYFAR                                                                              FREEZER (Item ID : 7053) , Ex.@alootid 7053
  •  OGRE TOOTH                                                                    HIGH ORC (Item ID : 7002) , Ex.@alootid 7002
  •  OLD WHITE CLOTH                                                            BANSHEE (Item ID : 7751) , Ex.@alootid 7751
 
   

Ban Skill & Item Server ข้อมูลปิดการใช้งาน สกิล,การ์ด,ไอเท็ม

Card Ban

 •  Battle Chant : GVG , PVP
 •  Abracadabra : GVG , PVP
 •  Mind Breaker : GVG , PVP
 •  Marionette Control : GVG , PVP
 •  Loki's Veil : GVG , PVP
 •  Battle Theme : GVG , PVP
 •  Harmonic Lick : GVG , PVP
 •  Acoustic Rhythm : GVG , PVP
 •  Assassin Spirit : GVG , PVP
 •  Rogue Spirit : GVG , PVP
 •  High Jump : GVG , PVP

 

Card Ban

 •  การ์ดบอสแบนทุกใบ : PVP , GVG
 •  Deviling Card : GVG
 •  MaYa Card : GVG
 •  Tao Gunka Card : GVG
 •  Golden Thief Bug Card : GVG
 •  Samurai Spector Card : GVG
 •  Memory of Thanatos Card : GVG
 •  Moonlight Flower Card : GVG
 • Item Ban
 •  Speed Potion : GVG , PVP
 •  Box of Thunder : GVG , PVP
 •  Box of Sunlight : GVG , PVP
 •  Yggdrasil Seed : GVG
 •  Yggdrasil Berry : GVG
 •  Bloody Axe : GVG
 •  Joker Jester : GVG

 


Refine Rate ข้อมูลการอัพเกรด อาวุธ,ชุดเกราะ

อัพเกรดอุปกรณ์ ด้วย แร่  Oridecon |  Elunium

Refine +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
ชุดเกราะ 100% 100% 100% 100% 35% 30% 15% 10% 3% 3%
อาวุธ Lv.1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 40% 20%
อาวุธ Lv.2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 40% 20% 20%
อาวุธ Lv.3 100% 100% 100% 100% 100% 60% 40% 20% 20% 10%
อาวุธ Lv.4 100% 100% 100% 100% 100% 30% 20% 15% 5% 5%

อัพเกรดอุปกรณ์ ด้วย แร่  Enriched Oridecon |  Enriched Elunium

Refine +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
ชุดเกราะ 100% 100% 100% 100% 50% 42% 32% 22% 10% 10%
อาวุธ Lv.1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 72% 48% 24%
อาวุธ Lv.2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 72% 48% 24% 12%
อาวุธ Lv.3 100% 100% 100% 100% 100% 72% 48% 24% 16% 12%
อาวุธ Lv.4 100% 100% 100% 100% 100% 42% 32% 22% 14% 10%

 

 


คำสั่ง ที่ใช้ได้ในเซิฟเวอร์ Playpark-RO

 • คำสั่งพิเศษ Rcx Plugin                                        @lgp & @cuteffect 
 • ดูเวลาของเซิร์ฟเวอร์                                            @time
 • ตั้งร้านค้า ออฟไลน์                                              @at
 • นำตัวละครกลับจุด Save                                      @load
 • ปิดคำชวนทุกอย่าง                                              @noask
 • เก็บไอเท็มทั้งหมด                                               @autoloot
 • เก็บไอเท็ม โดยระบุจำนวน                                     @alootid                        ตัวอย่างกด @alootid 909
 • ตรวจสอบข้อมูล Monster                                      @mobinfo / @mi             ตัวอย่างกด @mobinfo 1288
 • ตรวจสอบ Stats ของผู้เล่นในเกมส์                           #stats
 • ตรวจสอบ Item ของผู้เล่นในเกมส์                           #itemlist
 • ตรวจสอบ Cart ของผู้เล่นในเกมส์                            #cartlist
 • ตรวจสอบ Storage ของผู้เล่นในเกมส์                       #storagelist
 • ตรวจสอบ อัตรา Drop และ Exp                              @rates

 
กฏระเบียบของเซิฟเวอร์ Playpark-Ro

 

กฏระเบียบ ข้อบังคับใช้ในเซิฟเวอร์
1.ห้ามใช้ถ้อยคำไม่สุภาพหรือหยาบคาย ในการเล่นหรือต้องการปั่นป่วนเซิฟเวอร์ หรือบุคคลอื่นๆเพื่อได้รับความเสียหาย

2.ห้ามประกาศข้อความใดๆทีก่่อให้เกิดความเสียหายแก่เซิฟเวอร์ หรือกระทบความมั่นคงภายในเซิฟเวอร์ทุกกรณี

3.ห้ามส่งเสริมหรือยุแหย่ให้เกิดความวุ่นวาย หรือความแตกแยกในสังคม

4.ห้ามส่งเสริม ล่อลวง ชักจูงหรือทำให้เกิดการกระทำใดๆ ที่ผิดต่อกฎหมาย ชาติ ศาสนา

5.ห้ามแสดงสื่อเจตนา ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยน Zeny, Item ,ID , Charecter ในเกม ด้วยเงินจริงทุกกรณี

6.ห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นใดๆ เด็ดขาด! โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางทีมงาน

7.ห้ามแอบอ้างเป็น GM หรือทีมงานที่เกี่ยวข้อง ทุกช่องทาง มีโทษระงับไอดีถาวร

8.ห้ามทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนในลักษณะหลอกลวงผู้อื่น และตั้งราคาเกินจริงที่ส่อเจตนาทุกกรณี

9.ห้ามใช้ภาษาที่ส่อถึงความหมายไม่สุภาพหรือ แอบอ้างบุคคลอื่น หรือไม่เหมาะสม ในการกำหนดชื่อตัวละคร, ชื่อ Guild

10.ห้ามใช้ Bug ของเกมในการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆทุกกรณี หากไม่แจ้งทีมงานมีโทษโดนแบนไอดี หรือสมรู้ร่วมคิดมีความผิดเท่ากัน

11.จีเอ็มมีสิทธิทุกอย่างในการ ปรับปรุง แก้ไข รีเซ็ทต่างๆ โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า

 

กฏระเบียบ บังคับใช้เรื่องโปรแกรมช่วยเล่น และ มาโคร
12. ทางเซิฟเวอร์ Playpark-Ro ไม่สนับสนุนโปรแกรมช่วยเล่นทุกกรณี เซิฟเวอร์มีระบบการป้องกันอย่างดีจาก Gepard shield V3.0 ที่เราพร้อมแก้ไขปัญหาโปรแกรมช่วยเล่น กับการติดต่อผู้พัฒนาอยู่ตลอดเวลา เรามีนโยบายอย่างเคร่งคัด มาตราการขั้นเด็ดขาดสำหรับบุคคลใช้โปรแกรมช่วยเล่น รวมถึงมาโคร มีการตรวจสอบ Log , หลักฐานจากการติดตาม ,ภาพวีดีโอ การอ้างอิงเปรียบเทียบการทดสอบที่เราจะตรวจเบื้องลึกอย่างละเอียด โดยทางเราเน้นและย้ำว่าไม่ปล่อยไปง่ายๆ และหากมีปัญหาดังกล่าวบ่อยๆ คุณมีสิทธิ์โดนแบนทุกกรณี และ การตรวจสอบการใช้มาโครทุกวัน ย้ำตรวจ ย้ำทำ เพื่อทำให้บรรยากาศในเกมน่าเล่น เล่นเองไม่โกง และไม่ต้องการสนับสนุนการมาโครทุกกรณี

 

กฏระเบียบ บังคับใช้ มารยาทในการเล่น (แจม ป่วน ก่อกวน)
13. Monster ทุกตัว ทุกคนมีสิทธิในการล่าหาของเท่ากัน ทางทีมงานไม่ได้รับแจ้งการแจมทุกกรณี การหาของโดยการแย่งชิง ถือเป็นสีสันและความสนุกของเกม RO มาตั้งแต่ในยุคแรกถึงปัจจุบัน ทางเซิฟวเอร์อยากให้ผู้เล่นเข้าใจในการแข่งขันเพื่อได้ครอบครอง และจากฝึมือ แต่ทางทีมงานไม่ได้ปล่อยปะละเลยมารยาทในการเล่นที่มีการก่อกวนดังนี้ ...

13.1 - การลากเทรน หรือการลากมอนส์เตอร์เข้าหาผู้เล่นอื่นเพื่อให้เกิดความเดือดร้อนและตายเสีย EXP ตรงนี้มีความผิด

13.2 - การ Trap ไม่ให้เก็บของ หรือ สกิลใดๆที่มีเจตนาก่อก่วน ไม่ให้ผู้เล่นอื่นเก็บเลเวล หรือหาของ ทั้ง Monster ทั่วไป และ MVP มีความผิด

13.3 - การ ยืนแจมตี้ หรือการเบียดเบียนผู้เล่นอื่นโดยมีเจตนาไม่เก็บเลเวลเอง ตรงนี้ถือว่าเข้าข่ายก่อกวนปาร์ตี้ผู้เล่นอื่น

13.4 - การ หักไม้ผี หรือหักไม้บอส โดยเจตนาปั่นป่วนให้ผู้เล่นอื่นตาย และเสีย EXP ในขณะที่เก็บเลเวล หรือ หาของถือว่ามีความผิด

ทั้งนี้ผู้เล่นต้องแสดงหลักฐานชัดเจนในการแจ้งกับทีมงาน เพื่อประโยชน์ของผู้เล่นทางทีมงานจะลงตรวจสอบพื้นที่และลงโทษผู้กระทำผิด

การณีการดำเนินการ บางกรณีขึ้นอยู่กับทางทีมงานพิจารณาตามหลักมนุษยธรรม เป็นองค์ประกอบ และการตัดสินใจของทีมงานขอให้เป็นที่สิ้นสุด

 

กฏบังคับในการล่า MVP
14. การล่าบอส MVP บอสในเซิฟเวอร์ถือเป็นไอเทมแรร์ ผู้เล่นสามารถใช้สกิลใดๆก็ได้ในการล่าบอส หรือให้ได้ MVP โดยจะไม่มีกฏใดๆมาห้ามในการล่าบอส ผู้เล่นต้องทำการแย่งชิงเพื่อให้ได้ MVP ได้ทุกกรณี แต่หากกรณีของบอสตกพื้นแล้ว แทรปไม่ได้เก็บของ หรือใช้สกิลกลั่นแกล้งไม่ให้เก็บของ หากของตกห้ามใช้สกิลใดๆกลั่นแกล้งห้ามเก็บของเด็ดขาด ตรงนี้ถือว่ามีความผิด

 

กฏในการโดนแฮคไอดี , ฉ้อโกง
15.บุคคลที่ทำการ Hack ID ของผู้เล่นอื่น หรือมีเจตนาดังกล่าวทุกกรณี มีโทษ โดนแบน ID,IP ถาวร ไม่มีการยื่นอุทรณ์ใดๆ สำหรับไอดีผู้เสียหายทางทีมงานจะทำการพิจารณาเป็นเคสๆไป โดยควรแจ้งการแฮคไม่เกิน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ไอดีโดนแฮค การที่จะได้รับไอเทมคืนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับทางทีมงานพิจารณา และหลักฐานที่ค้นพบเท่านั้น หากไม่ได้เป็นความผิดพลาดของเซิฟเวอร์ ทางเราไม่มีการนำของคืนใดๆ สำหรับกรณีของผู้เสียหาย ทางเราจะมีการดำเนินการ โดยแบ่งแยกกรณีดังต่อไปนี้

- 15.1 ID PASS ถือเป็นความลับในการเล่น การให้ ID PASS คนอื่นโดยยินยอมให้เอง เท่ากับว่าคุณยินยอมให้ไอเทมคุณไปด้วยลักษณะทีเกิดจากการไม่ระวังจากตัวของผู้เล่นเอง ซึ่งส่งผลให้ไอดีคุณไม่ปลอดภัย ทางทีมงาน ไม่รับผิดชอบไอเทมใดๆหรือตามกลับมาให้ หากไอเทมทั้งหมดถูกขายไปแล้ว แต่จะติดตามหรือแบนไอดีคนที่กระทำผิดให้เท่านั้น

- 15.2 การ ให้ยืมไอเทม หรือเงิน zeny การยืมของทางทีมงานถือว่าผู้เล่นยินยอมให้ไอเทมไป โดยมีความเสี่ยงที่จะโดนโกง ต้องยอมรับความเสี่ยงในการโดนโกง ทางทีมงานไม่รับแจ้งกรณีให้ตามของคืน ทางเราจะทำเพียงเชคของ เชคไอเทม และ แบนผู้กระทำผิดให้เท่านั้น หากคุณมีหลักฐานชัดเจนในการสนทนายืมไอเทมกันและกันด้วย ทางทีมงานจึงจะทำการรับแจ้ง

- 15.3 การโดนหลอกขอไอดี พาส โดยแอบอ้างเป็นเพื่อนสนิท กรณีนี้ทางทีมงานขอพิจารณาความช่วยเหลือตามความเหมาะสมของเหตุการณ์นั้นๆ หากไอเทมถูกนำสู่ท้องตลาดแล้ว ทางทีมงานอาจจะขอพิจารณาให้ต้องซื้อไอเทมคืนมาเอง ที่เกิดจากความประมาทของผู้เล่นที่ไม่รักษาไอดี แต่หาก ไอเทมยังอยู่ทางทีมงานจะตามกลับคืนมาให้ดังเดิม

- 15.4 ผู้ที่กระทำผิดในเรื่องเกี่ยวกับการแฮค หรือยืมไอเทมไม่คืนหรือกรณีโกงต่างๆ มีโทษระงับไอดีถาวร และ ไอพีที่เกี่ยวข้องทุกกรณี

 

กฏบังคับใช้ เกี่ยวกับการพนันภายในเซิฟเวอร์
16.การเดิมพันดวลกิลด์วอ 1-1 ทางทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบทุกรณี เพราะอาจจะมีการโกงหรือการเตี้ยมของทั้งสองฝ่ายเพื่อรับเงินเดิมพัน

17.การโดนโกงด้วยพนันทุกกรณีไม่ว่าจะด้านนอกเกม หรือด้านในเกม ทีมงานไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

UA-179033213-1