เพิ่มเพื่อน Playpark-RO : ระบบยศ Rank Status

ระบบยศ Rank Status

Subject : gameguide - อ่านแล้ว : 7268 ครั้ง - สร้างโพสต์เมื่อ :

 

ระบบยศ Rank Status Playpark-Ro

 

 หลังจากสร้างตัวละครจะได้ Rank Book เข้าตัวละครอัตโนมัติ สามารถใช้ดูระดับยศ / ค่าประสบการ์ / การใส่สเตตัส
 Exp ยศ จะขึ้นก็ต่อเมื่อตัวละครมี Lv ตั้งแต่ 99 และ Job 49 ขึ้นไปหรือ Hiclass จะขึ้นก็ต่อเมื่อตัวละครมี Lv 99 Job 69 ขึ้นไป
 การใส่สเตตัสยศ สามารถใส่ได้ 1 ยศเท่านั้น

 

 

Rank Exp Status
ยศ : 1 ค่า : Exp 0 สถานะ : -
ยศ : 2 ค่า : Exp 5200 สถานะ : -
ยศ : 3 ค่า : Exp 20400 สถานะ : โจมตีขนาดเล็กแรง 5%
ยศ : 4 ค่า : Exp 27200 สถานะ : โจมตีขนาดกลางแรง 5%
ยศ : 5 ค่า : Exp 34000 สถานะ : โจมตีขนาดใหญ่แรง 5%
ยศ : 6 ค่า : Exp 40800 สถานะ : Luk +1
ยศ : 7 ค่า : Exp 47600 สถานะ : Critical +2
ยศ : 8 ค่า : Exp 54400 สถานะ : Agi +1
ยศ : 9 ค่า : Exp 61200 สถานะ : Flee +3
ยศ : 10 ค่า : Exp 68000 สถานะ : Dex +1
ยศ : 11 ค่า : Exp 74800 สถานะ : Hit +3
ยศ : 12 ค่า : Exp 81600 สถานะ : Int +1
ยศ : 13 ค่า : Exp 88400 สถานะ : Sp +25
ยศ : 14 ค่า : Exp 707200 สถานะ : Vit +1
ยศ : 15 ค่า : Exp 812600 สถานะ : Hp +25
ยศ : 16 ค่า : Exp 924800 สถานะ : Str +1
ยศ : 17 ค่า : Exp 119000 สถานะ : เพิ่มน้ำหนักแบกของ +50
ยศ : 18 ค่า : Exp 125800 สถานะ : Atk +10
ยศ : 19 ค่า : Exp 132600 สถานะ : Matk +15
ยศ : 20 ค่า : Exp 139400 สถานะ : Aspd +1%
ยศ : 21 ค่า : Exp 146200 สถานะ : Hp & SP +100
ยศ : 22 ค่า : Exp 153000 สถานะ : Int +1, Dex +1
ยศ : 23 ค่า : Exp 159800 สถานะ : Agi +1, Luk +1
ยศ : 24 ค่า : Exp 166600 สถานะ : Str +1, Vit +1
ยศ : 25 ค่า : Exp 193800 สถานะ : เพิ่มน้ำหนักแบกของ +100
ยศ : 26 ค่า : Exp 200600 สถานะ : Def +2
ยศ : 27 ค่า : Exp 1207400 สถานะ : Mdef +2
ยศ : 28 ค่า : Exp 1214200 สถานะ : โจมตีบอสแรง 10%
ยศ : 29 ค่า : Exp 221000 สถานะ : Hp & Sp +175
ยศ : 30 ค่า : Exp 1227800 สถานะ : Aspd +2%
ยศ : 31 ค่า : Exp 1234600 สถานะ : Atk +15
ยศ : 32 ค่า : Exp 1241400 สถานะ : Matk +35
ยศ : 33 ค่า : Exp 248200 สถานะ : เพิ่มน้ำหนักแบกของ +150
ยศ : 34 ค่า : Exp 1255000 สถานะ : Critical +3
ยศ : 35 ค่า : Exp 1261800 สถานะ : Critical แรง 10%
ยศ : 36 ค่า : Exp 1261800 สถานะ : Def +3
ยศ :37 ค่า : Exp 268600 สถานะ : Mdef +3
ยศ : 38 ค่า : Exp 1275400 สถานะ : เพิ่มความเร็วการเดิน 5%
ยศ : 39 ค่า : Exp 1282200 สถานะ : Aspd 3%
ยศ : 40 ค่า : Exp 1289000 สถานะ : Atk +25
ยศ : 41 ค่า : Exp 295800 สถานะ : Matk +50
ยศ : 42 ค่า : Exp 1302600 สถานะ : โจมตีมนุษย์แรง 2%
ยศ : 43 ค่า : Exp 1323000 สถานะ : ป้องกันมนุษย์ 2%
ยศ : 44 ค่า : Exp 329800 สถานะ : Hp & Sp +200
ยศ : 45 ค่า : Exp 1343400 สถานะ : Aspd +4%
ยศ : 46 ค่า : Exp 1357000 สถานะ : ลด Delay Skill 3%
ยศ : 47 ค่า : Exp 377400 สถานะ : ลด Mdef เป้าหมาย 3%
ยศ : 48 ค่า : Exp 1442000 สถานะ : ลด Def เป้าหมาย 3%
ยศ : 49 ค่า : Exp 5479000 สถานะ : Hp & Sp 5%, All Status +1
UA-179033213-1